Tájékoztató a tantermen kívüli oktatással kapcsolatban felmerülő speciális adatkezelési kérdésekről

A tantermen kívüli oktatás során keletkezett személyes adatok kezeléséről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2020/2888/ számú állásfoglalása alapján az érintetteket az alábbiakról tájékoztatjuk:

 1. A tanórán kívüli oktatás keretében előfordul, hogy a pedagógus a tanulótól bizonyos feladatok teljesítésének igazolására fénykép, video, vagy hangfelvételt kér be. Ezzel természetesen érzékeny személyes adatok kerülnek a pedagógus birtokába. Az állásfoglalás alapján ezeknek az adatoknak a kezelését a Facultas Humán Gimnázium, mint adatkezelő a jelenlegi helyzet fennállása idejére a következők szerint szabályozza:
 2. A tanórán kívüli oktatási rend keretében bekért felvételek adatkezelője nem a pedagógus, hanem az iskola.
 3. A feladat természeténél fogva az adatkérés jogalapjául  „az Infotv. 5. § (3) bekezdése szerint kötelező adatkezelésnek minősülő, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti közfeladat ellátása szolgál”, s nem kell hozzá külön hozzájáruló nyilatkozatot kérni a tanulótól, illetve nem nagykorú tanuló esetén a szülőtől. Ennek értelmében adatvédelmi okra hivatkozva az érintett nem tagadhatja meg az adatszolgáltatást.
 4. Ugyanakkor az átláthatóság, az ellenőrizhetőség, a személyi jogok biztosítása, valamint az adattárolás idejének rögzítése érdekében az adatkezelő intézmény pedagógusai a következő eljárási szabályokat kötelesek betartani:
 5. Csak arra vonatkozó felvétel kérhető be, mely konkrét iskolai/tanulmányi feladat teljesítésének igazolására szolgál, azon a tanulón kívül más természetes személy megjelenése nem követelhető meg.
 6. Fénykép, video és hangfelvétel csak az intézményi szinten választott google  classroom adott kurzusa felületén kérhető be. /A kurzus felülete nem nyilvános, azt csak a megfelelő kódok ismeretében tudják az érintettek megnyitni. A ’feladatok’ felületen beküldött anyagot pedig csak a kurzus tanárai láthatják, a többi tanuló sem fér hozzá./
 7. Bármely más felületen fenntartott élő kapcsolatról felvétel nem készíthető, nem rögzíthető.
 8. A beküldött fotót, videót, hangfelvételt tilos lemásolni, bármilyen más tárolóra elmenteni, s különösen tilos azt külön hozzájárulás nélkül közzétenni.
 9. A felvételt az adott feladat értékelésének lezárásakor, de legkésőbb az aktuális félév végén véglegesen és visszaállíthatatlanul törölni kell.
 10. Ettől eltérni - pl. adatkezelő intézményi szinten az adott határidőn túl tárolni, külön rögzíteni, vagy közzétenni (pl. iskolai albumban) - csak akkor lehetséges, ha ahhoz a felvételen szereplők külön nyilatkozatban hozzájárultak (konkrétan meghatározva, hogy mely felvételt milyen időtartamban és milyen körben engedélyeznek megőrizni, nyilvánossá tenni.)
 11. Ugyanakkor felhívjuk az adatszolgáltató tanulók (szülők) figyelmét, hogy az oktatás keretében beadott felvételeket körültekintően készítsék el! Ügyeljenek arra, hogy azon kívülállók felismerhetően ne szerepeljenek, és saját magukat se jelenítsék meg oly módon, amely rájuk nézve negatív benyomást kelthet!

                                                                                              Facultas Humán Gimnázium vezetősége